Karaparambu : +91 9043457886 | Moozhikkal :+91 7034094000 | Kallai :+91 9526064000

Karaparambu Home Delivery Contact : +91 9043457886, +91 9745119300 Moozhikkal Home Delivery Contact : +91 7034094000 ,+91 7034095000 .Kallai Branch : 9526064000

feature one

FAMILY SPECIAL

Orginal price - RS 999 /- . Available on Monday & Wednesday

feature two

AL-FAHAM FULL

AL-FAHAM FULLL Rs- 420 ,Al-faham Half Rs -220 , 1/4 AL-FAHAM Rs -120

feature three

ROYAL BOX

Orginal price -519/- . Available on Monday & Wednesday, 6pc Chicken, 3 Bun, 1Coleslaw, 2Gpaste, 500 ML Pepsi